Windows 8.1 - Ako povoliť funkciu Peek to Preview

Windows 8.1 - Ako povoliť funkciu Peek to Preview (Aero Peek)

Funkcia Peek to Preview systému Windows 8.1 (známa aj ako Aero Peek v systéme Windows 7) skryje všetky otvorené okná, keď umiestnite kurzor myši na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu (nachádza sa v pravom rohu panela úloh).

Ak chcete povoliť túto funkciu:

Spôsob 1

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh> Vlastnosti .

  • Zaškrtnite " Použiť Peek na zobrazenie ukážky pracovnej plochy pri premiestnení myši na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu na konci panela úloh ".

Metóda 2

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu .
  • Zaškrtnite " Peek at Desktop ".

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy