Windows 8.1 - Ako prispôsobiť užívateľské menu Power

Windows 8.1 - Ako prispôsobiť užívateľské menu Power

Ponuka Power User (Používateľská ponuka) ju vytvorila v systéme Windows 8 a preskupuje dôležité nástroje operačného systému.

Prístup k nemu je možný jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Stlačte kláves Windows + X
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart.

Ak chcete znova usporiadať alebo odstrániť položky z ponuky Power User Menu, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

  • Prejdite na C: Používatelia Užívateľské meno Údaje Lokálne Microsoft Windows WinX.
  • Odtiaľ môžete upravovať položky ponuky Power User Menu.
    • Zmeňte poradie skupín skratiek.
    • Odstráňte položky z ponuky Power User.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy