VBA VB6 Menu typu "Float" (PopUpMenu).

intro

Táto trieda implementuje ponuku, ktorá je umiestnená v umiestnení myši.

Môže tiež slúžiť ako informačné menu „Bublina“:

K dispozícii na listoch a UserForm.

Automaticky sa zatvára vždy, keď sa vykoná nejaká akcia, či už v ponuke alebo inde, v tomto prípade sa vracia 0, je tiež možné pridať časovač x sekúnd na automatické zatvorenie.

Na hárku, ktorý sa používa ako bublinové menu

Na UserForm, ktorý sa používa ako "menu"

Testované v programoch Excel 2000 a 2007.

K stiahnutiu

Pracovný zošit programu Excel 9 -03:

  • Server 1: PopUpMenu.xls

Projekt VB6.

  • Server 1: TestMenuF.zip

Tento súbor zip obsahuje: Moduly a cls, ktoré sa majú použiť v zošitoch VB6 a Excel 97-03

Private Server: PopUpMenu.zip

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy