Opätovná konfigurácia modemu routeru Speedtouch 530

Prvá metóda

Skontrolujte, či je modem zapnutý.

Vypnite modem stlačením vypínača, kým všetky kontrolky nesvietia.

Ešte raz krátko stlačte tlačidlo.

Akonáhle bliká indikátor PWR (zelený), znova stlačte tlačidlo napájania.

PWR prestane blikať a potom zhasne. Po 6 sekundách začne blikať.

Opäť stlačte tlačidlo a všetky svetlá raz bliknú (zelená).

Predvolené nastavenia SpeedTouch 530 budú obnovené.

Druhá metóda

Úprava prostredníctvom rozhrania

Spustite program Internet Explorer a do panela s adresou zadajte 10.0.0.138, aby ste získali prístup k rozhraniu modemu.

V ľavom menu kliknite na kategóriu Rozšírené .

Kliknite na možnosť Systém .

V spodnej časti stránky kliknite na možnosť Obnoviť predvolené nastavenia.

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením. Potvrďte pomocou YES a zatvorte rozhranie.

Kontrolky napájania, svetlá @ a Ethernet budú blikať (zeleno) a potom vypnuté.

Predvolené nastavenia SpeedTouch 530 budú obnovené.

Po vykonaní predvolených nastavení obnovenia je potrebné prekonfigurovať modem / smerovač pomocou inštalácie disku CD-ROM.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy