PowerPoint - Nastavenie predvoleného režimu zobrazenia

Definovať predvolený režim zobrazenia:

V predvolenom nastavení sa program PowerPoint otvorí v režime normálneho zobrazenia (miniatúry, komentáre a snímky). Ak však chcete, môžete program PowerPoint nakonfigurovať tak, aby sa otvoril v inom režime, napríklad v režime Slide Sorter alebo v normálnom režime.

Takto zmeníte predvolené nastavenia, aby ste získali najvhodnejší režim pre vašu prácu a program PowerPoint sa v tomto režime vždy otvorí. Postup je nasledujúci:

  • 1.Kliknite na Súbor.
  • 2. Kliknite na položku Možnosti na ľavej strane obrazovky a potom na položku Rozšírené možnosti.
  • 3 Pomocou rozbaľovacej ponuky vedľa položky „Otvoriť všetky dokumenty pomocou tohto zobrazenia“ vykonajte výber:

  • Nastavenia uložíte kliknutím na tlačidlo OK.
Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy