PowerPoint - Vloženie videa do snímky

Vloženie videa do snímky

S programom Microsoft PowerPoint 2010 môžete vložiť video zo súboru, z knižnice klipartov alebo z online zdroja.

Všetky možnosti vkladania videa sa nachádzajú prostredníctvom položky Insert> Media

Vloženie videa zo súboru

  • V režime Normálne zobrazenie kliknite na snímku, do ktorej chcete vložiť video.
  • Prejdite na Insert> Media> Video> Vyberte "Video zo súboru".

  • V dialógovom okne Vložiť video vyhľadajte a vyberte svoje video a potom kliknite na Vložiť.

Z online zdroja

  • V režime Normálne zobrazenie kliknite na snímku, do ktorej chcete vložiť video.
  • Prejdite na Insert> Media> Video> Select "Video from website".
  • V dialógovom okne Vložiť video z webovej lokality skopírujte kód pre vloženie videa online a kliknite na položku Vložiť.
  • V režime Normálne zobrazenie kliknite na snímku, do ktorej chcete vložiť video.
  • Prejdite na Insert> Media> Video> Select "Clip Art Video".
  • V podokne úloh aplikácie Clip Art môžete pomocou poľa Hľadať zobraziť ukážku animovaného súboru GIF podľa kategórie.

Originálny dokument publikovaný na CommentcaMarche.net.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy