PowerPoint - Byť upozornený na všetky zmeny vo vašich zdieľaných prezentácií

Dokument PowerPoint môže byť spravovaný viacerými autormi. Powerpoint môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o zmenách, ktoré urobili iní autori pred ich prijatím alebo odmietnutím. Postupujte podľa nasledujúceho postupu:

  • 1. Kliknite na kartu Súbor.
  • 2.Kliknite na položku Možnosti> Uložiť.
  • 3. V časti "Možnosti zlúčenia súborov pre zdieľané súbory na správu dokumentov servera" začiarknite políčko "Zobraziť podrobné zmeny zlúčenia, keď dôjde k zlúčeniu".

  • Kliknutím na tlačidlo Ok potvrďte.

Originálny dokument uverejnený na [PowerPoint - Upozorniť na všetky zmeny vo vašich zdieľaných dokumentoch CommentcaMarche.net].

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy