PHP PARSE ERROR: NEEXISTOVANÝ '<' IN ... EVAL () 'D CODE ON L

PHP sa môže stretnúť s chybami analýzy . Tieto chyby analýzy sa vyskytujú v dôsledku nesprávneho zadania syntaxe. Tento typ chyby syntaxe môže nastať aj pri použití funkcie eval () . Táto chyba sa vyskytuje najčastejšie kvôli prítomnosti PHP okolo PHP reťazcov, ktoré sa musia vyhodnotiť. Úvodné značky vytvárajú chyby a po ich odstránení sa problém vyrieši. Uzatváracie štítky možno použiť na ukončenie modelu. Štatistiky o webmasterovi určite pomôžu vyriešiť problémy s chybami analýzy PHP.

Problém

Pri použití funkcie eval () v PHP sa zobrazí nasledujúca správa:

 PHP Parse error: syntaktická chyba, neočakávaná '<' v /var/www/monfichier.php3(60): eval () 'd code on line 1 

Riešenie

  • Je to pravdepodobne spôsobené prítomnosťou značiek PHP okolo reťazca, ktoré je potrebné vyhodnotiť:

  • Ako je uvedené v dokumentácii PHP, PHP otváracie značky nesmú byť prítomné na posúdenie reťazca. Ak chcete problém vyriešiť, jednoducho odstráňte úvodnú značku reťazca.
  • Poznámka: Na ukončenie režimu PHP môžete stále používať zatváracie značky PHP

=====

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy