OpenOffice Writer - Vložte hypertextový odkaz

Ak chcete pridať hypertextový odkaz na určité slovo alebo časť textu pod Open Office Writer:

  • Najprv vyberte slovo (slová)

  • Kliknite na tlačidlo "Hypertextový odkaz" (malé zelené tlačidlo)
  • Otvorí sa malé dialógové okno
    • Vyberte typ hypertextového odkazu (FTP, Web)

    • Do poľa Cieľ jednoducho zadajte adresu URL svojej webovej stránky

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy