Nokia 5530 - Nedá sa pripojiť cez Wi-Fi

Problém

V ponuke Nastavenia som stratil možnosť Nokia 5530 a nedávno aj možnosť Wireless LAN. Ako sa dostať späť?

Riešenie

Skúste resetovať telefón vytočením nasledujúceho kódu:

 * # 7370 # 

Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte hodnotu 12345 (predvolené nastavenie).

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy