Hlavný proces Ingresu (Unix a Windows)

 • Proces menného servera : iigcn
 • Proces komunikačného servera - Ingres / Net : iigcc
 • Správa transakcií : dmfrcp (alebo iidbms (dmfrcp) v rámci Unix / Linux)
 • Proces obnovenia archívu : dmfacp
 • DBMS Server proces: iidbms
 • Proces Star Server : iistar
 • Proces servera Data Access Server : iigcd
 • Proces servera Bridge : iigcb
 • Enterprise Access MSSQL : iigwmssd
 • Enterprise Access Oracle : iigworad
 • Enterprise Access DB2 UDB : iigwudbd
 • ICE (Internet Commerce Enabled) Serverový proces : icesvr
 • Proces vzdialeného príkazu : rmcmd
Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy