Javascript - rozdelenie ()

Reťazce hrajú veľmi dôležitú úlohu v programovaní a mali by sa s nimi zaobchádzať opatrne, aby sa predišlo chybám. Veľa programovacích jazykov ako Strings má zabudované funkcie, ktoré pomáhajú užívateľovi modifikovať kúsok reťazca podľa požiadaviek kódu. Reťazce majú zabudovanú funkciu rozdelenia, ktorá umožňuje používateľovi nastaviť časť reťazca . Pomocou funkcie rozdelenia je možné extrahovať viacero častí oddelene od jedného kusu struny.

Funkcia split () vám umožňuje rozdeliť reťazec a vrátiť výsledky do tabuľky pomocou reťazca definovaného ako oddeľovač.

V nasledujúcom príklade môže split () znížiť dátum podľa znaku '/':

 var date = '26 / 02/2009 '; var elem = uneDate.split ('/'); deň = elem [0]; mesiac = elem [1]; rok = elem [2]; 
Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy