Ako zobraziť obrázky Bitmap na pozadí na paneloch nástrojov programu Explorer

Problém

Je možné zobraziť pozadie Bitmapový pic na paneli s nástrojmi programu Explorer?

Riešenie

Toto vyladenie vám umožňuje vybrať bitmapový obrázok, ktorý sa má zobraziť ako pozadie panelov nástrojov programu Explorer.

Otvorte svoj register a nájdite kľúč uvedený nižšie:

 [HKEY_CURRENT_USER Softvér Microsoft Internet Explorer \ t 

Vytvorte novú hodnotu reťazca alebo upravte existujúcu hodnotu s názvom BackBitmapShell a nastavte hodnotu na umiestnenie a názov súboru bitmapy, ktorý chcete použiť.

 [HKEY_CURRENT_USER Softvér Microsoft Internet Explorer Panel s nástrojmi] Názov hodnoty: BackBitmapShell Typ údajov: REG_SZ (hodnota reťazca) 
  • Napríklad:

Image / list

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy