Excel-VBA - Kopírovanie / prilepenie buniek sa potom presunie na nasledujúci riadok

Problém

Robím dotazník. Keď je dotazník kompletný, chcem skopírovať odpovede na iný pracovný hárok a potom obnoviť odpovede na nulu a potom znova vyplniť dotazník. Chcem, aby ďalší súbor údajov prešiel do riadku pod predchádzajúcou množinou zhromaždených údajov. Môžem skopírovať rozsah na iný pracovný hárok a obnoviť odpovede, ale neviem, ako vziať druhú sadu údajov a skopírovať ho do riadku pod predchádzajúcimi zozbieranými údajmi.

Riešenie

"Skopírujte ho do riadka pod predchádzajúcimi zhromaždenými údajmi."

  • Po vyhlásení o kopírovaní:
  •  Pracovné hárky (názov cieľového hárku v rámci dvojitých slov) .cells (rows.count, "A"). End (xlup) .offset (1, 0). 

Ďakujeme Venkat1926 za tento tip.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy