Excel - zaokrúhliť na najbližšie celé číslo

Problém

Mám tabuľku v programe Excel 2010 alebo by som zaokrúhlila na celé číslo.

Príklad: Ak má 15.01, musí byť zaokrúhlený na 16.

Riešenie

Mali by sme preto použiť = ROUND (celulóza, čísla_z_obsahu)

Ak máte 3.141597 v bunke A1:

 = ROUND (A1, 0) dáva 3 ako výsledok = ROUND (A1, 1) dáva výsledok 3.1 = ROUND (A1, 2) dáva výsledok 3.14 ako výsledok = ROUND (A1, 3) dáva výsledok 3.142 

atď ...

A pre zaokrúhlenie nahor:

 = ROUND (A1 + 1, 0) dáva výsledok 4 

a s prechodnosťou pridania

 = ROUND (A1, 0) +1, ako výsledok tiež dáva 4 

Ďakujeme Bruceovi Willixovi za tento tip.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy