Excel - zobrazí hodnotu, keď je zadaný konkrétny názov

Problém

Chcem, aby program Excel zobrazoval hodnotu, keď zadám konkrétny názov.

Excel - zobrazí hodnotu, keď je zadaný konkrétny názov

 NÁZOV HODNOTA E1 200, 00 € E2 400, 00 € E3 800, 00 € E4 1 200, 00 € 

Napríklad, keď napíšem E1 v bunke A1, hodnota 200, 00 € sa objaví v bunke B1.

Riešenie

V B1:

 = IF (A1 = "E1", "200.00 €", IF (A1 = "E2", "400.00 €", IF (A1 = "E3", "800, 00 €", IF (A1 = "E4", "1400.00 € ", " ")))) 
Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy