Excel - Podmienené vymazanie riadkov

Problém

Mám tabuľku, kde stĺpec A je názov projektu, potom stĺpce B, C a D sú finančné údaje pre konkrétny projekt. Chcel by som vymazať celý riadok projektu, len ak stĺpce B, C a D obsahujú nulu. Môžem nastaviť filter a odfiltrovať nulu pre 1 konkrétny stĺpec, ale v mnohých riadkoch len 1 alebo 2 z 3 stĺpcov sú nulové, takže to nefunguje.

Riešenie

Skúste s týmto makrom (za predpokladu, že prvý riadok obsahoval názvy).

 Public Sub DELETE_Rows_CellZero_Col_B_C_D () Dim x As Long Dim y As Long x = Rozsah ("C65536") Koniec (xlUp) .Row Pre y = x Do 2 Krok -1 Ak bunky (y, 2) .Value = 0 A bunky (y, 3). Hodnota = 0 A bunky (y, 4) .Value = 0 Potom riadky (y). 
Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy