Excel - Zmena predvolenej akcie priradenej klávesu Enter

Ak chcete zmeniť predvolenú akciu priradenú klávesu Enter:

  • Otvorte tabuľku
  • Kliknite na tlačidlo orb
  • Kliknite na položku Možnosti programu Excel a prejdite na kartu Rozšírené.
  • Prejdite do sekcie „Možnosti úprav“
  • Začiarknite políčko "Po stlačení klávesu Enter, presunúť výber"
  • Na karte Smer: rozbaľte možnosti a vyberte možnosť Pravá

  • Kliknite na OK.

Odteraz po každom stlačení klávesu Enter sa kurzor prepne doprava (priľahlá bunka)

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy