Vysuňte zablokovaný disk CD / DVD

  • Problém
  • Riešenie
  • procedúra

Problém

Niekedy a nie je možné vysunúť CD / DVD zo zásobníka!

Riešenie

Tu je riešenie od krazykat

Prehrávač diskov CD musí byť vybavený otvorom.

procedúra

  • Vezmite si kancelársku sponku alebo ihlu.
  • Opatrne vložte predmet do otvoru na CD:

  • Po úplnom vložení sa zásobník CD mechaniky trochu otvorí.
  • CD mierne zatlačte, motor sa naštartuje a otvorí Zásobník. Pre notebooky, budete mechanizmus nie je rovnaký miesto pushig zásobník jednoducho vytiahnuť.
  • Vyberte nesprávne vložené CD a zatvorte zásobník.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy