Cyberlink Power DVD 11 - - automaticky vypne Windows Aero

Cyberlink Power DVD 11 je obľúbený program, ktorý umožňuje prehrávať disky Blu-ray a DVD na počítači. Keď vložíte vhodný disk do jednotky Blu-ray alebo DVD počítača a spustíte softvér Power DVD, disk sa bude prehrávať podobným spôsobom ako na samostatnom prehrávači médií pripojenom k ​​televízoru. Po nainštalovaní softvéru môžete prehrávač DVD prehrávača Power nakonfigurovať ako predvolený prehrávač médií. Pri čítaní diskov Blu-ray môžete nakonfigurovať aj funkciu Power DVD 11 na vypnutie systému Windows Aero. Windows Aero je grafické používateľské rozhranie v systéme Windows Vista a Windows 7, ktoré ponúka pokročilé funkcie, ako sú fólie a animácie.

Cyberlink Power DVD 11 môžete nakonfigurovať tak, aby pri čítaní diskov Blu-ray automaticky deaktivoval Windows Aero: kliknite na tlačidlo Nastavenia (malá ikona ozubeného kolieska).

  • Prejdite na kartu Blu-ray Disc.
  • Vyberte kartu „Windows Aero“ a začiarknite políčko „Povoliť službe PowerDVD automatické vypnutie funkcie Windows Aero ....“

  • Kliknite na OK na potvrdenie.
Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy