Vytvorte online grafiku: nástroje a osvedčené postupy

Vizualizácia dát ponúka profesionálom inovatívny spôsob komunikácie informácií. Weboví vydavatelia a novinári, korporátne komunikačné služby, obchodníci a vo všeobecnosti odborníci vyzvaní na verejné prezentácie teraz využívajú počítačovú grafiku na zvýraznenie, popularizáciu a kontextualizáciu informácií. Tvorba počítačovej grafiky je teraz dostupná aj pre nezainteresovaných, pretože dnes je k dispozícii množstvo bezplatných online nástrojov, ktoré im umožňujú vytvárať profesionálne vyzerajúce grafiky. Tu je pripomienka niektorých osvedčených postupov a výber jednoduchých nástrojov na získanie optimálnych výsledkov.

Začíname

  • Identifikujte cieľ počítačovej grafiky: vizuálne preložte komplexné dáta, porovnajte alebo zvýraznite informácie, identifikujte trendy / vývoj, vezmite inventár, atď.v rámci jednej grafiky.
  • Vyberte si silnú tému: čo musí počítačová grafika ukázať alebo ukázať?
  • Zamerajte sa na jednoduchosť: bežnou chybou je preťaženie počítačovej grafiky informáciami, čo znemožňuje čitanie na konci. Preto je dôležité vypracovať plán a prísny výber údajov / položiek, ktoré treba zdôrazniť.
  • Opierajúc sa o údaje zo spoľahlivých zdrojov (verejných), ktoré majú byť anotované na počítačovej grafike
  • Využitie existujúcej počítačovej grafiky: http://www.coolinfographics.com/ obsahuje príklady populárnej infografiky.
  • Zvoľte Formát: zvislý alebo na šírku.
  • Zamerajte sa na vizuálne rozprávanie: grafické komponenty počítačovej grafiky by mali byť samozrejmé.

Nakoniec, nezabudnite sa spoliehať na existujúce nástroje, ako napríklad Microsoft Excel, ktoré môžu generovať širokú škálu diagramov, ktoré potom môžu byť integrované do počítačovej grafiky.Mindmapping nástroje môžu byť tiež použité.

Rôzne typy diagramov

Chronologický displej

Typicky, na ilustráciu histórie, vývoja / transformácie značky, produktu alebo problému v čase.

Výsečové grafy

Porovnať podiel rozpočtu vyčleneného na určité pozície, podiel sektorov v hospodárstve, ekosystém predaja atď.

Stĺpcové grafy

Porovnať napríklad percentá v prieskume / prieskume.

V kombinácii s textom môžu odpovedať na otázku: "Aký typ používateľa ste?"

Porovnávacie tabuľky

Príklad: Porovnanie nákladov určitých komodít medzi jednotlivými krajinami.

Stromové mapy

Zobrazte rôzne typy prístupov.

vývojové diagramy

Na dosiahnutie logickej demonštrácie, správy o príčinách a následkoch.

Vennove diagramy

Vennove diagramy sú geometrické vzory (kruhy), ktoré zobrazujú vzájomné vzťahy medzi rôznymi zložkami:

Online nástroje pre tvorbu grafiky

  • Easel.ly: Tento on-line nástroj poskytuje rad nástrojov, ktoré kombinujú textové úpravy programu easyu a rýchle vkladanie ikon na vylepšenie grafiky a uľahčenie rozprávania. Ponúka tiež rôzne nástroje pre voľné výtvory: výber farieb pozadia, vkladanie vizuálnych objektov z rôznych kategórií (ľudia, mapy, zvieratá atď.), Tvary (šípky, kruhy) a niekoľko štýlových efektov.
  • Veľa očí: Táto stránka vám umožní sťahovať niekoľko typov šablón.

Hohli: Tento nástroj vám umožňuje vytvárať, upravovať a zdieľať rôzne typy grafov (stĺpcové grafy, koláčové grafy atď.)

  • Vizuálne: Táto služba umožňuje automatizovanú tvorbu počítačovej grafiky na vizualizáciu a porovnanie štatistických údajov extrahovaných zo služby Twitter a Facebook (profily a stránky).

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy