Automatické vypnutie pre PlayStation 4

Táto príručka vás naučí, ako nastaviť PlayStation 4 tak, aby sa automaticky vypol, keď sa dlhší čas nečiní.

  • Nakonfigurujte nastavenia automatického vypnutia PS4
    • Nastavenia automatického vypnutia pre hry a aplikácie
    • Nastavenia automatického vypnutia pre prehrávanie médií

Nakonfigurujte nastavenia automatického vypnutia PS4

Nastavenia automatického vypnutia pre hry a aplikácie

Prejdite na Nastavenia > Nastavenia šetrenia energie > Nastaviť čas do PS4 Vypne . Vyberte možnosť General (Hry) a vyberte, koľko času nečinnosti vypne konzola: Po 1 hodine, po 2 hodinách, po 3 hodinách, po 4 hodinách alebo po 5 hodinách .

Nastavenia automatického vypnutia pre prehrávanie médií

Ak chcete zabrániť tomu, aby sa zariadenie PlayStation 4 vypínalo počas sledovania filmu, vráťte sa späť na položku Set Time Untile PS4 (Vypnúť čas PS4) > Media Playback (Prehrávanie médií) :

Nastavenia automatického vypnutia pre prehrávanie médií možno upraviť samostatne.

Poznámka: Nemali by ste sa obávať straty neuložených údajov aplikácie alebo priebehu hry. Ak konzola zistí aktívnu hru alebo aplikáciu, automaticky pozastaví vaše aplikácie a prepne do režimu Rest.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy