Apple TV - Ako konfigurovať nastavenia režimu spánku

Tento tutoriál vysvetľuje, ako povoliť režim spánku vášho Apple TV. Ak je to prvýkrát, čo používate Apple TV, potom budete prekvapení, že na zariadení nie je žiadne tlačidlo On / Off . Jedinými alternatívami, ktoré sú k dispozícii na vypnutie zariadenia, je odpojenie zariadenia alebo zapnutie režimu spánku. Štandardne sa Apple TV po určitom čase aktivity prepne do režimu spánku (pohotovostného režimu), ale toto nastavenie môžete aktivovať aj manuálne:

Televízor Apple TV môžete prepnúť do režimu Nastavenia a potom vyberte položku Spánok . Potom môžete opäť dosiahnuť rovnaký výsledok stlačením tlačidla Play / Pause na diaľkovom ovládači Apple TV na niekoľko sekúnd, kým sa nachádzate v hlavnom menu (stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači).

Nastavenia automatického vypnutia môžete tiež nakonfigurovať v Apple TV tak, že prejdete na Nastavenia > Všeobecné > Spánok po a po uplynutí nastaveného času (15 minút, 30 minút, ...) zariadenie prejde do režimu spánku.

Stlačením tlačidla Menu opustíte pohotovostný režim.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy