Airtel USSD kódy pre platnosť, ponuky a zostatok

Airtel je druhou najväčšou telekomunikačnou spoločnosťou v Indii s miliónmi predplatiteľov. Spoločnosť tiež spustila rôzne neštruktúrované kódy doplnkových služieb (USSD), aby sa jej služby stali ľahko dostupnými pre svojich zákazníkov. Pokračujte v čítaní a objavte najdôležitejšie kódy USSD od spoločnosti Aritel.

Dôležité kódy Airtel USSD

Tu je zoznam najobľúbenejších kódov USSD, ktoré môžu pomôcť používateľom spoločnosti Airtel kontrolovať ich zostatky a pristupovať k rôznym službám:

 Ak chcete skontrolovať službu My Airtel, Moja ponuka - * 121 #

Ak chcete skontrolovať bilanciu Airtel na Airtel - * 123 * 1 #

Kontrola bezplatného, ​​miestneho a STD SMS zostatku - * 123 * 7 #

Kontrola služieb s pridanou hodnotou - * 121 * 4 #

Kontrola zostatku - * 123 #

Kontrola miestneho zostatku SMS - * 123 * 2 # alebo * 555 #

Ak chcete skontrolovať posledných 5 transakcií - * 121 * 7 #

Ak chcete skontrolovať miestnu bilanciu Airtel na Airtel - * 123 * 6 #

Kontrola bilancie nočných údajov - * 123 * 197 #

Kontrola rovnováhy údajov 3G - * 123 * 11 #

Ak chcete skontrolovať číslo úveru - * 141 * 10 #

Kontrola rovnováhy údajov 4G - * 121 * 8 #

Kontrola rovnováhy údajov 2G - * 123 * 10 #

Kontrola darčekovej služby Airtel Talk Time - * 141 #

Ak chcete skontrolovať voľné minútové zostatky - * 123 * 8 #

Ak chcete skontrolovať ponuku Hello Tunes - * 678 #

Ak chcete skontrolovať nočný obchod Airtel - * 129 #

Ak chcete skontrolovať špeciálnu ponuku - * 121 * 1 #

Kontrola internetového úveru - * 567 * 12 # alebo * 141 * 567 #

Kontrola aktívneho sadzobníka - * 121 * 13 #

Ak chcete skontrolovať posledných 5 debetov - * 121 * 7 #

Kontrola zostatku - * 121 * 2 #

Kontrola čistého zostatku - * 123 * 10 #

Ak chcete skontrolovať neuhradenú sumu - * 141 * 001 #

Kontrola My Pack - * 129 * 4 #

Kontrola internetového plánu - * 121 * 11 #

Zastavenie všetkých služieb - * 121 * 5 #

Kontrola plánu SMS - * 121 * 30 #

Ak chcete skontrolovať plán Happy Hour - * 343 #

Ak chcete aktivovať sieťový plán 5-Rupie - * 222 * 5 #

Ak chcete skontrolovať sieťový plán spoločnosti Airtel - * 567 #

Obrázok: © Airtel.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy