ADSL Network: Chyba 678

Problém

Chyba 678 súvisí s protokolom PPPoA, ktorý používa váš modem a vyskytuje sa v dôsledku typu použitého typu pripojenia: Ethernet namiesto USB (používa sa nesprávny ovládač).

Riešenie

  • Skontrolujte, či sú nainštalované a používané príslušné ovládače: Štart => Ovládací panel => Sieťové pripojenia
  • Potom kliknite pravým tlačidlom myši na Connection => Properties.
  • Prejdite na kartu Všeobecné a skontrolujte, či sa používa správny ovládač (musí zodpovedať značke a sérii modemu).
  • V prípade potreby znova nainštalujte ovládač.

Originálny dokument publikovaný ninha25.

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy