Pridať hodnoty v programe Excel v stĺpcoch, ktoré obsahujú text

Tento tip vám vysvetlí, ako použiť funkciu IF v programe Microsoft Excel na pridanie hodnôt do stĺpca, ktorý obsahuje aj text.

Sumy hodnôt v stĺpcoch, ktoré obsahujú text

V tomto prípade predpokladajme, že chcete spočítať počet riadkov, ktoré obsahujú slovo ball :

 [Stĺpec A]

Červená lopta

Blue Ball

stoličky

ceruzka

Blue Ball

 [Stĺpec B]

2

3

4

1

2

Použitím funkcie porovnávacieho IF určíte, že ak stĺpec A obsahuje zadané slovo, čísla v stĺpci B by sa mali spočítať:

 = SUMIF (A: "* gule", B: B) 

Výsledný výsledok tohto vzorca by mal byť 7 .

Predchádzajúci Článok Nasledujúci Článok

Najlepšie Tipy